logo

STRUCTURED CHAOS

Structured Chaos.

Hier onder is een kleine impressie te zien van mijn laatste tentoonstelling op de Groenmarkt 4.
Het thema Sturctured Chaos heeft betrekking op de invloed van chaos op cirkel, vierkant en driehoek.

Om een parralel te trekken met de huidige tijd waarin we leven, een tijd waarin er een zekere mate van chaos heerst,
ben ik gaan zoeken naar nieuwe vormen die ontstaan uit en in deze gestructureerde chaos.
Ik ben uitgegaan van een paar basis patronen en heb in de breedste zin onderzocht wat er gebeurd door met verschillende materialen in alle dimensies
te werken.

Om dit verhaal een extra dimensie te geven heb ik wederom Victoria Monshouwer gevraagd hier in haar eigen prachtig gekozen woorden op te reageren.
Klik op de titel om de gedichten te kunnen lezen.

het Duel

Reversible

Wederom heeft Sabrina Scarpa, even terug uit China haar kijk op mijn werk weergegeven door haar prachtige fotografie en hebben we
samen een animatie gemaakt van de foto’s die ik heb genomen van het ontstaan van CVD-RAW.Up