logo

Openingstekst Roy Grünewald

Mensen proberen een weg te vinden in de mist van tijd en ruimte.
De wereld is 1000 raadsels, 1000 verhalen, 1000 halve oplossingen.
Immers de problemen van vandaag kunnen we niet oplossen met de antwoorden van gisteren net zo min als we de problemen van morgen kunnen oplossen met de antwoorden van vandaag.
Nog nooit heeft een generatie zo rondgetast in de mist van tijd en ruimte als nu.
Het is fascinerend om te bedenken wat ons te wachten staat.
Zeker als je beseft dat de oude economie niet meer terugkomt.
We zullen dus nieuwe antwoorden moeten bedenken.

De manier waarop wij vandaag de dag leven zit tussen onze oren.
Dat wil dus zeggen, dat als we in staat zijn tot een andere manier van denken, wij de manier waarop wij leven kunnen veranderen.
Waarom maken wij dan vandaag al niet die keuzes?

Eén ding is zeker: met de huidige manier van denken zullen er geen antwoorden komen, maar blijven we dom toezien hoe het allemaal plotseling verandert.
Maar gelukkig is er één delfstof onuitputtelijk aanwezig: onze creativiteit. Veel mensen denken of zeggen dat ze niet creatief zijn.
Eigenlijk bedoelen ze dat ze niet artistiek zijn.
Want creativiteit is niets anders dan het vinden van oplossingen voor problemen of antwoorden op vragen, door hetzelfde te zien als iedereen, maar door er vervolgens er anders over te denken.

Er moet meer geïnvesteerd worden in creatief denken. We moeten ons een creatieve cultuur eigen maken.
Om straks te overleven, om nieuwe kansen te zien en te ontdekken, om vernieuwende producten en diensten te bedenken,
om onze manier van leven te veranderen zoals wij dat willen.

Er is geen tijd meer voor evolutie.
Nieuwe ideeën, maatregelen en zelfs verzinsels móeten wel radicaal zijn.
De tijd dringt in deze fascinerende 21e eeuw!

En ineens ontdekte men waar nieuwe kansen voor de toekomst liggen: in kunst, technologie en cultuur!
Het samenbundelen van de talenten van creatieven die gewend zijn in kronkels te denken en techneuten die deze gedachten kunnen realiseren levert nieuwe kansen.
Overheden moeten er dan ook alles aan doen om voorwaarden te scheppen waardoor kunst, technologie en creativiteit samen gaan.
Vaak heeft men ook begrepen dat nieuwe ideeën oude gebouwen nodig hebben. Oude gebouwen werken even inspirerend als berglandschappen.
Laat steden hun oude en leegstaande panden openstellen voor kleine creatieve bedrijven, theatergroepen, drukkerijen, webdesigners en kunstenaars.
Het blijken vruchtbare culturele broedplaatsen te zijn waar initiatieven worden geboren. Waar men elkaar inspireert met innovatieve gedachten.
En uiteindelijk bevordert dit de kwaliteit en leefbaarheid van onze samenleving. En nog een stap verder komt het onze economie ten goede.
Waar ons land de komende decennia een schreeuwende behoefte aan heeft zijn ideeënrijke culturele durfals. De creatieven durven al. Nu de politici.
De verdeling van cultuur budgetten heeft vaak een hoog droogstoppel gehalte.
Wethouders van cultuur, raadsleden maar ook sponsors moeten zich ervan bewust zijn dat het bij het ondersteunen van kunst en cultuur gaat om de maakbaarheid van het Geluk van de burgers.
En let wel: het is wetenschappelijk bewezen dat gelukkige mensen de gemeenschap minder geld kosten.
Uiteindelijk zullen investeringen in kunst en cultuur zich economisch terugverdienen.
De Engelse professor Oswald van de universiteit van Birmingham heeft dat op Europees niveau onderzocht.
Hij kwam tot de conclusie dat gelukkige mensen minder langdurige stress hebben, een normale bloeddruk hebben, in het algemeen gezonder leven, zich minder afhankelijk opstellen.
En, nu komt het: daarmee de gemeenschap minder geld kosten!
Hij zegt dan ook dat overheden steeds meer het besef moeten krijgen dat zij voorwaarden dienen te scheppen om dat geluk te bevorderen.
Geluk is dus maakbaar en bouwstenen zijn te vinden in kunst, technologie en cultuur.
Ziehier politici, uw schone taak.

Het kunstvirus en straks Symposion zijn exponenten van creatieve durf. Kunstvirus moet doen wat virussen doen: vermenigvuldigen, maar ook delen.
Delen en vermenigvuldigen in een continue proces met steeds nieuwe mutaties , verrassende variaties en eindeloze briljante invalshoeken.
De wereld, te beginnen in Gorinchem, verrassen met 1000 raadsels, 1000 verhalen, 1000 creatieve oplossingen. Kleinschalig.
Ja, nu nog. Maar alle grote ideeën zijn ooit klein begonnen.
Een uitdaging voor allen.

Roy Grünewald

Leave a Reply

*

captcha *